Planosfeer

Visie op Ruimtelijke Ontwikkeling

De markt is veranderd, waardoor we te maken hebben met een nieuwe r.o.-realiteit. We moeten weer goed gaan nadenken over maatschappelijke doelen in stad, dorp en land. De ruimte die we nog hebben om te ontwikkelen moet in dienst van die doelen staan. Wat we bouwen moet aftrek vinden, nu en in de toekomst. Plannen moeten daarom veerkrachtig zijn en wat we maken tijdloos en aanpasbaar.

Klassieke partijen hoeven niet alles zelf te doen en moeten veel meer partner worden in plaats van reactief op te treden. Met elkaar moeten we nadenken over hoe we bottom-up ontwikkelingen kunnen laten plaatsvinden zonder de regie te verliezen.

Het vak kan nieuw elan krijgen als we iedereen weer vanuit eigen krachten laten meedenken en werken. Werk moet niet uitbesteed worden, maar adviseurs moeten helpen. Door inspireren, enthousiasmeren en meevoeren van betrokkenen, krijgt iedereen weer een volwaardige rol in plaats van enkel toetsend te hoeven op te treden.

Bij steeds meer vakgenoten bestaat behoefte om bij te dragen aan een passend antwoord op de nieuwe tijd. Met hen willen wij krachten verenigen om mee te helpen een bloeiende en doeltreffende ruimtelijke ontwikkeling vorm te geven in een verander(en)de wereld.

Met zijn allen kunnen we helpen onze leefomgeving duurzaam en succesvol te laten evolueren.
 


Inspireren tot nieuwe inzichten


Gebruikers en makers werken samen