Planosfeer

REFERENTIEPORTFOLIO

Een selectie van ervaringen en producten. Binnenkort aanklikbaar voor uitgebreidere informatie.

Meer weten of benieuwd naar andere projecten: contact.

 

De sluitsteen van Vrachelen in Oosterhout (NB). De Contreie is volop in ontwikkeling, de gemeente rolt de rode loper uit. Planosfeer helpt de gemeente een nieuwe rol aan te nemen richting kavelkopers en initiatiefnemers, de kavelverkoop, verdere vormgeving en uitontwikkeling van CPO en het proces rond de bouwvoorbereidingen.

 

 

In opdracht van het SfA, doet Planosfeer met en namens het Bredase architectuurcentrum GebouwF onderzoek naar bottomup stedelijke ontwikkeling, innovatieve en creatieve initiatieven en de context waarin deze plaatshebben. We dienen vervolgens als katalysator om goede concepten een kans te geven / van de grond te krijgen. 

  


Onder het motto de stad van Morgen, heeft Alphen groots uitgepakt in de participatie rond de structuurvisie.
Uit een interactieve week van de structuurvisie is een ambitieposter gemaakt als agenda voor de structuurvisie

 

  

Operationalisering van de structuurvisie voor wonen. Sociaal-ruimtelijke analyse en een woonvoorkeuren– en demografisch onderzoek vervlochten tot een strategie waarin vraaggestuurde ontwikkelingen bijdragen aan een ontwikkelkoers voor de wijken.


Namens AtelierOverijssel opgesteld advies over procesinrichting tbv ruimtelijke kwaliteit. Biedt een handvat voor het inrichten van of bijdragen aan een ruimtelijk ontwikkelingsproces met een gezamenlijk en zuiver doel voor ogen.
 

Namens de adviesraad voor Verkeer en Waterstaat opgesteld advies over ruimtelijke kwaliteit in MIRT-projecten. Hoe hanteren we de MIRT-spelregels zo, dat ruimtelijke kwaliteit geen bijzaak is, maar haalbare doelstelling. Advies overhandigd aan minister Eurlings in mei 2010.
 

 

Voor deze Kempengemeente geïntegreerde strategie voor woningbouwprojecten, ruimtelijke kwaliteit en economische vitalisering.

 

Omvangrijke gebiedsontwikkeling, van een Vinexplan naar een rijke stadsuitbreiding met collectief en individueel particulier opdrachtgeverschap, natuurlijke en eigentijdse stedenbouw, een strategie voor 'beeldregie', vooruitstrevende ecologische en energietechnische oplossingen en aantrekkelijke communicatie en branding. Levendig proces met enthousiast team, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. I.s.m. Peter Beijer.

Presentatie De Stadsregio conferentie woningbouw (Planosfeer, 2012)


 

 

Presentatie UvA career-event
(Planosfeer, 2011 & 2012)
 

Presentatie NHTV-Urban Design (Planosfeer, 2011)

Zie publicaties