Planosfeer

Profiel

Drs. Geert Kooistra

Als strategisch planoloog wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van de juiste dingen op de juiste plekken, waarmee tezelfdertijd een hoger maatschappelijk doel wordt gediend. Ik denk mee over kansrijke formules en combinaties, strategische en toekomstbestendige programma’s en duurzame en veerkrachtige plannen.

Als procesregisseur zoek ik naar mogelijkheden om het beste te halen uit alle betrokkenen en een inspirerende en kundige meedenker en (be)geleider te zijn. Een evenwicht tussen klassiek projectmanagement en vooruitstrevende visie- en planvorming is essentieel om een bijdrage te kunnen leveren aan de bestendiging van onze RO-cultuur en ontwikkeling van gepaste antwoorden op nieuwe vragen.

Mijn krachten liggen in procesregie en –communicatie, gesteund door inhoudelijke deskundigheid op het gebied van programma- en visieontwikkeling en positionering. Brede ervaring in zowel het project- / procesmanagement en inhoudelijk adviseurschap, als in de combinatie van beide, heeft bijgedragen aan mijn kennis van en visie op de vraagstukken van vandaag de dag.