Planosfeer

Project- en procesmanagement

Planosfeer is thuis in verschillende processen in de ruimtelijke ontwikkeling. Voor de langere termijn worden visies en strategieën gemaakt. Deze trajecten kan Planosfeer leiden, aanjagen, inspireren of stroomlijnen.

Voor de middellange termijn moet er gezaaid worden: Planosfeer kan helpen bij of het voortouw nemen in het zoeken naar en smeden van nieuwe allianties, afspraken maken met en tussen betrokkenen en/of stakeholders en het enthousiasmeren van partijen en individuen.

In de concrete bouwprojecten, gebiedsontwikkelingen, tijdelijke bestemming en culturele sfeer op de korte termijn, kan Planosfeer het project- en procesmanagement op zich nemen, helpen processen vlot te trekken of adviseren in projectmatige, integrale werkwijzen en projectteamsamenstelling.

Ook bij het losmaken van initiatief en ideeën of het enthousiasmeren en inspireren van betrokken partijen, doelgroepen en samenleving kan Planosfeer helpen: van conceptontwikkeling en charme-offensief, tot workshops en informatie bijeenkomsten.

Zowel in visievorming, als in bouwprojecten helpt Planosfeer verbinden. Bovensectoraal denken inpireert betrokkenen en optimaliseert producten en /of resultaten