Planosfeer

Diensten en producten

Planosfeer biedt hulp in de ruimtelijke ontwikkeling. Dat kan zijn in de vorm van afgeronde producten, zoals structuurvisies, wijkvisies, woningbouwstrategieën, etc. maar ook een middagje meedenken, een enkele bijeenkomst of atelier leiden of bijwonen, een tussenresultaat eens pakkend uitwerken, etc.

Dit geldt ook voor procesgerelateerde hulp. Planosfeer kan gevraagd worden voor proces- en projectmanagement (liever procesregie, zie profiel), maar ook om mee te denken over teamsamenstelling, aanvullende expertise of gewoon eens meedoen om mensen te enthousiasmeren en inspireren.

Een aantal beschrijvingen van producten, advies- en procesdiensten is al online en ook te downloaden als folder. Daarnaast kan u inspiratie opdoen op een aparte portfoliopagina.

 

 

Een idee of initiatief voor ruimtelijke ontwikkeling (op braakliggende grond)?
Problemen met van de grond krijgen van je plannen? Planosfeer denkt mee en helpt!
Bel of mail om zo'n traject te laten aanjagen, professioneel beoordelen of verder begeleiden.